קקיסטוקרטיה – Kakistocracy

קקיסטוקרטיה נדיר, שנתקלים במושג במקורו בלטינית, ומאידך, נשמע בעברית כה טוב וכה הולם. קקיסטוקרטיה, היא שלטונם של הגרועים ביותר. זהו מצב, שבו המערכת מעודדת ומאפשרת את קידומם של אלו שהם הגרועים ביותר מבין אזרחי המדינה. למשל, אם מדינת ישראל היא קקיסטוקרטיה, הרי הכנסת היא ערימה של חארות. כה נפלא שאפשר בין סלנג מודרני למושג, שהוא,… קראו עוד קקיסטוקרטיה – Kakistocracy